Thursday, August 16, 2012

Resolusi Persidangan Pada 25 Ramadhan 1433H


RESOLUSI
PERSIDANGAN GERAKAN NGO ISLAM ASEAN
MISI KEMANUSIAAN ROHINGYA


Persidangan Gerakan NGO Islam ASEAN  yang bersidang pada 25 Ramadhan 1433H bersamaan 14 Ogos 2012 di Kuala Lumpur menegaskan bahawa penghapusan etnik Rohingya di Rakhine, Myanmar perlu diberhentikan serta merta dan mereka yang bertanggungjawab perlu dibawa ke muka pengadilan di mahkamah antarabangsa.  Kerajaan Myanmar perlu bertanggungjawab untuk memastikan hak kemanusiaan dan hak kewarganegaraan kaum Rohingya perlu dihormati kerana kaum Rohingya adalah kaum peribumi di wilayah Rakhine (dulunya Arakan).

Atas penegasan tersebut maka Persidangan memutuskan:

1.      Perlu diwujudkan satu mekanisme dalam bentuk Majlis Gerakan NGO Islam ASEAN yang menggabungkan semua badan-badan Islam di seluruh ASEAN dalam mengambil inisiatif menangani isu Rohingya ini.  Sehubungan itu Institut Kerjasama Islam Antarabangsa Malaysia (IKIAM) dilantik untuk menyediakan rangka kerja kea rah pembentukan mekanisme ini.  Sehubungan itu Kuala Lumpur akan menjadi pusat gerakan dalam menangani masalah Rohingya ini

2.      Menggesakan badan-badan dunia iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN), Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM), Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) menganjurkan persidangan khas mengenai isu Rohingya secepat mungkin.

3.      Menggesa Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengambil langkah-langkah berikut:

(1)   Menganjurkan satu persidangan khas mengenai isu Rohingya secepat mungkin.

(2)   Mengambil tindakan ke atas Myanmar yang gagal mematuhi dan menghormati hak-hak kemanusiaan yang terkandung dalam protocol ASEAN Human Rights Body (AHRB) yang dipersetujui oleh Myanmar sendiri pada 15 Disember 2008.
.
(3)   Menggantung hasrat melantik Myanmar menjadi Pengerusi ASEAN pada 2014 sehingga isu Rohingya ditangani.

4.      Menggesa Kerajaan British mengambil tanggungjawab moral dan diplomatic dengan menerangkan fakta sejarah tentang kaum Rohingya di era kolonial.

5.      Mewujudkan International Islamic Peace Corps dalam usaha menggerakkan kerjasama erat dikalangan NGO-NGO Islam seluruh dunia dalam mengumpul tenaga sukarelawan untuk menjayakan misi kemanusiaan di Myanmar.

6.      Mewujudkan Islamic Humanitarian Fund untuk mengumpulkan sumber kewangan dalam membiayai misi kemanusiaan.

7.      Mewujudkan Rohingya Research Centre disetiap Negara Islam agar isu ini difahami oleh semua umat Islam.

8.      Melantik YAB Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Honorary Ambassador misi kemanusiaan NGO dunia Islam.

 
ULASAN

Segala usaha sedang diambil bagi melaksanakan perkara-perkara dalam Resolusi ke arah membantu umat Islam Rohingya dalam jangkamasa pendek  melalui jalinan diplomatik ke atas Myanmar, misi kemanusiaan, dan penyelesaian jangkamasa panjang dari sudut kewarganegaraan serta pembangunan masyarakat Rohingya diMyanmar serta kebajikan pelarian Rohingya di merata negara.

No comments:

Post a Comment